وقتی که تو نیستی

وقتی که تو نیستی

دنیا چیزی کم دارد

مثل کم داشتنِ یک وزیدن، یک واژه، یک ماه!

من فکر می کنم در غیاب تو

همه ی خانه های جهان خالیست،

همه ی پنجره ها بسته است،

وقتی که تو نیستی

من هم

تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین ام!

واقعا...

وقتی که تو نیستی

من نمی دانم برای گم و گور شدن

به کدام جانب جهان بگریزم !

 

"سید علی صالحی"

 

/ 6 نظر / 19 بازدید
بیتا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بانو

وقتی تو نیستی نه هستهای ما چونان که بایدند نه بایدها مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می خوانم چندیست لبخند ها ی لاغر خود را در دل ذخیره می کنم باشد برای روز مبادا اما در صفحه های تقویم روزی بنام روز مبادا نیست آنروز هر چه باشد روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست اما کسی چه میداند شاید امروز نیز روز مبادا باشد وقتی تو نیستی نه هستهای ما چونان که بایدند نه بایدها هر روز بی تو روز مباداست

منا

باسلام قشنگ بود

سلام وسلیقه ای زیبا داذی.[گل]نجوای دل