خواجه عبدالله انصاری

در عجبم از کسی که زمین را می شکافد تا به معدن جواهر برسد...

ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد...

/ 7 نظر / 14 بازدید
بامداد خمار

زندگی کن به ضرب المثل ها اعتمادی نیست ... تازگی یا کهنگی اش دردی را دوا نمیکند ؛ ماهی را هرگاه از آب بگیری فقط میمیرد ...

اوای باران

بر منتظرین مژده بده منتظر آمد / از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید میلاد امام زمان بر شما مبارک[گل]

شهرزاد قصه گو

چيزِعَجيبي ست هَمـہ از رَفتِن مي گويَند! نَماندَن! دورشُدَن! اَز خُود، اَز هَمـہ! و اينجا در هيچِستان در مَسلَخِ كَوير ذِهنَمـ خَبَري اَزهيچ نيست! وچـہ سوزان اَست اين آفتاب! وچـہ تِشنِـہ اَمـ ! وچـہ مي تابَد بَر مَن اين عَقل مَصلَحَت اَنديش وتو ببين! چـہ سادِه امـ يِڪ سراب يِڪ اَبر همـہ ي آرزوهاي مَن اَست

انسان

انتخابت عالییییییییییییی[دست][دست][دست]

جوادزاده

ببخشید فکر میکنم اینطوری باشه : در عجبم از کسی که " زمین " را میشکافد . . . [گل]